Monday, February 27, 2012

Jaga mata

Menjaga pandangan daripada memandang yang haram bukan sekadar kerana mahu menjauhi dosa, tapi juga dengan dua mata ini jugalah kita akan memandang wajah Allah Yang Maha Mulia, kelak.Apakah layak, sekiranya matamu banyak bermaksiat?

Credit to Inche Iqbal Syarie

No comments:

Post a Comment